TOS

Termeni si Conditii

 

În această secțiune vă veți familiariza cu modul de funcționare al serviciului, procesele de înregistrare a utilizatorilor, procesarea solicitărilor de către Liber Profesioniști, precum și cu politica de securitate a serviciului Asigno și aplicarea GDPR.

TOS

Termeni și conditii de utilizare a serviciului Asigno

Serviciul Asigno este pus la dispoziția utilizatorilor de către PHOENIX-IT SRL, având sediul social  în   Str. Colonel Ion Buzoianu, Nr. 20A, Brașov, Cod 500084. Compania este înregistrată la Registrul Comerțului din Romania sub nr. J08/1576/2004 , CUI RO16578664 .

Asigno permite Liber Profesioniștilor să își expună în mod electronic serviciile prestate către Cetățeni.

Asigno permite Cetățenilor să acceseze serviciile oferite de către Liber Profesioniști, prin Internet, 24 de ore din 24, 7 zile din 7, din orice colț al lumii.

Asigno permite:

 • Colaborarea între Cetățeni și Liber Profesioniști;
 • Încărcarea securizată de către Cetățeni a documentelor scanate aferente serviciilor efectuate de către Liber Profesioniști;
 • Încărcarea securizată de către Liber Profesioniști a documentelor aferente serviciilor efectuate;
 • Vizualizarea de către Cetățeni și Liber Profesioniști a portofoliului de solicitări;
 • Vizualizarea statusului solicitărilor în desfășurare;
 • Gestionarea calendarului de întâlniri dintre Cetățeni și Liber Profesioniști.

1. ÎNREGISTRAREA UTILIZATORULUI CETĂȚEAN

Pentru accesarea serviciilor de către Cetățeni este necesar ca utilizatorul să își creeze un cont. După ce cetățeanul s-a înregistrat în aplicația mobila sau în cea web, el poate apela la serviciile Liber Profesioniștilor.
Contul de utilizator se accesează printr-un nume de utilizator și parolă sau folosind serviciile de identitate socială ale Google (doar pentru aplicația web) și Facebook.
Validarea înregistrării se va face de către solicitant prin intermediul contului de email. Validarea este necesară doar în cazul înregistrării cu nume de utilizator și parolă.
Utilizarea este nominală și nu poate fi transferată unei alte persoane.

2. ÎNREGISTRAREA UTILIZATORULUI LIBER PROFESIONIST

Pentru publicarea serviciilor efectuate către Cetățeni, Liber Profesioniștii trebuie să completeze formularul de înregistrare. Odată completat formularul, Liber Profesionistul va fi contactat de către personalul PHOENIX-IT SRL în vederea încheierii unui contract. Înregistrarea utilizatorului Liber Profesionist va fi finalizată de către personalul PHOENIX-IT SRL ulterior semnării contractului.

3. INIȚIEREA UNEI SOLICITĂRI

Cetățeanul poate iniția o solicitare de efectuare a unui serviciu prestat de către Liber Profesionist prin intermediul aplicației mobile sau web urmând pași de mai jos:

 • Selectarea categoriei de servicii;
 • Selectarea Liber Profesionistului;
 • Selectarea serviciului;
 • Încărcarea documentelor necesare efectuării serviciului;
 • Expedierea solicitării.

Un reprezentant al Liber Profesionistului selectat, va proceda la analizarea informațiilor introduse în vederea acceptării sau respingerii cererii. În cazul în care pentru o solicitarea se constată că nu sunt furnizate toate detaliile, Liber Profesionistul poate solicita informații suplimentare.
Lista de solicitări acceptate sau respinse, în desfășurare sau încheiate poate fi verificată oricând de către Cetățean prin intermediul aplicației mobile sau web.
Odată trimisă o solicitare către un Liber Profesionist, cetățeanul se obligă să plătească o taxa de reziliere a solicitării. Asigno și PHOENIX-IT SRL nu interferează în niciun fel în relațiile Cetățean – Liber Profesionist, Asigno punând la dispoziție doar platforma de colaborare. Toate fluxurile financiare vor fi derulate exclusiv între Cetățean și Liber Profesionist.

4. ÎNREGISTRAREA UTILIZATORULUI – CLAUZE GENERALE

Utilizatorul declară și garantează că nici una din informațiile și documentele furnizate în serviciul Asigno nu conțin date false, nereale sau omisiuni, cu privire la aspecte esențiale necesare a fi comunicate.

PHOENIX-IT SRL, își rezervă dreptul de a vă suspenda sau dezactiva conturile de utilizator în următoarele condiții:

 • Dacă se constată sau există suspiciuni că datele de înregistrare sunt false, nereale sau conțin omisiuni esențiale;
 • Dacă legislația aplicabilă, autoritățile sau instanțele competente ne solicită/impun acest lucru;
 • Dacă decidem să retragem/închidem serviciul Asigno. PHOENIX-IT SRL, nu va fi răspunzător pentru eventuale implicații ale unei astfel de decizii.

PHOENIX-IT SRL, îți rezervă dreptul (nu și obligația) de a verifica autenticitatea datelor de înregistrare ale utilizatorilor. Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor, utilizatorul își exprimă acordul pentru eventualele verificări ce vor fi efectuate de PHOENIX-IT SRL, pentru verificarea exactității datelor furnizate.

5. MODIFICĂRILE SERVICIULUI

PHOENIX-IT SRL își rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe, temporar sau permanent serviciul Asigno. În acest caz, PHOENIX-IT SRL nu este răspunzător față de utilizatori sau față de o terță persoana pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a serviciilor disponibile prin intermediul platformei Asigno.

6. LIMITELE RĂSPUNDERII

Utilizatorul acceptă în mod expres că PHOENIX-IT SRL nu va fi răspunzător pentru nici un fel de daune sau prejudicii directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar fără a se limita la prejudicii constând în pierdere de profit, imposibilitatea de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile, rezultând din:

 • Datele furnizate de către PHOENIX-IT SRL, prin intermediul platformei Asigno;
 • Utilizarea defectuoasă sau imposibilitatea utilizării platformei Asigno;
 • Accesul neautorizat la datelor utilizatorului;
 • Declarații sau acțiuni ale unei terțe părți asupra platformei Asigno;
 • Orice altă problemă legată de platforma Asigno;

7. NOTIFICĂRI ȘI COMUNICĂRI

Notificările sau comunicările adresate utilizatorilor vor fi făcute pe cale electronică. Asigno poate face notificări privind schimbarea Termenilor și Condițiilor sau alte chestiuni prin afișarea de înștiințări către utilizatori în mod general, pe site-ul serviciului, sau în aplicația mobilă sau web.

8. POLITICA DE SECURITATE ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

PHOENIX-IT SRL prelucrează date caracter personal în scopul oferirii de servicii specifice privind Profesiile Liberale (Exemplu: notari, avocați, etc.), la solicitarea clienților noștri, asigurându-ne de respectarea obligațiilor legale prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), precum și respectarea cerințelor legale prevăzute de legislația națională din domeniul de referință.

PHOENIX-IT SRL cunoaște importanța datelor dvs. personale si se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora și garantează ca datele cu caracter personal vor fi prelucrate cu bună-credință și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. Acest angajament nu se aplica și in cazul informațiilor dezvăluite deliberat de către utilizator unor părți terțe (ex. de către persoanele fizice cărora li se furnizează servicii notariale).

De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o formă inteligibilă și ușor accesibilă toate informațiile legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, efectuată de compania noastră, având în vedere calitatea dumneavoastră de utilizator al platformei Asigno , precum și de persoană vizată (clienți, potențiali clienți, vizitatori site, notari etc.).

În acest context, va rugam sa parcurgeți aceasta politica și, în situația în care apreciați că informațiile prezentate aici nu sunt suficient de explicite pentru dumneavoastră, vă rugăm să ne adresați orice întrebare la datele de contact menționate mai jos:

 • PHOENIX-IT SRL;
 • Sediul social: Str. Colonel Ion Buzoianu, Nr. 20A, Brașov, Cod 500084;
 • Registrul Comerțului: J08/1576/2004;
 • C.U.I. RO16578664;
 • Telefon: +40 371 175 116;
 • E-Mail: security@asigno.ro;

  8.1. CUM COLECTĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL CARE VĂ PRIVESC? CARE ESTE SCOPUL ACESTEI PRELUCRĂRI?

  Vă informăm că  PHOENIX-IT SRL administrează datele cu caracter personal pe care ni le furnizați în condiții de siguranța și numai pentru scopurile utilizării serviciului Asigno. Datele dumneavoastră sunt colectate astfel:

  • În aplicațiile aferente serviciului Asigno, acolo unde sunt necesare pentru înregistrarea dumneavoastră ca utilizator al serviciului. Pentru a facilita această înregistrarea și pentru a limita prelucrarea datelor personale care vă privesc (ex. pentru a evita o dublă colectare de date personale), la opțiunea dumneavoastră, datele personale vor fi preluate de la un operator terț de identitate socială(Facebook sau Google). Categoriile de date personale preluate de la acești operatori sunt cele disponibile în profilul de utilizator al aplicației Asigno și ne sunt necesare pentru a vă furniza accesul punctual și personalizat la serviciile solicitate. În situația în care nu doriți să vă introduceți datele personale în secțiunea de înregistrare utilizatori, veți putea în continuare să utilizați site-ul nostru de informare generală.
  • În aplicațiile aferente serviciului Asigno, după autentificarea dvs. și INIȚIEREA UNEI SOLICITĂRI (vezi secțiunea), va trebui să încărcați, după caz, documentele necesare pentru serviciul selectat de dumneavoastră. Vă informăm că documentele respective sunt necesare Liber Profesionistului pentru furnizarea serviciului solicitat de dumneavoastră, iar legalitatea și necesitatea acestei prelucrări de date personale revine acestuia. Obligația care ne revine, în acest caz, este de a prelua documentele încărcate de dumneavoastră în aplicațiile Asigno și de a le pune la dispoziția Liber Profesionistului selectat, în condiții de siguranță.

  PHOENIX-IT SRL prelucrează datele personale ale utilizatorului, în temeiul legii, cu bună-credință, în scopuri legitime, pentru furnizarea serviciilor selectate și furnizate de terții Liber Profesioniști prin intermediul platformei Asigno.

  Prin înregistrarea contului de utilizator și prin acceptarea Politicii de confidențialitate, va exprimati acordul la prelucrarea datelor cu caracter personal de către PHOENIX-IT SRL, în conformitate cu prevederile GDPR.

  Daca nu sunteți de acord ca datele sa vă fie prelucrate de către noi, aveți dreptul si libertatea de a nu crea contul de utilizator si de a nu utiliza serviciile aferente.

  Precizăm că nu există un proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, așa cum este menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4) din GDPR.

   8.2. TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII DATELOR

   Vă informăm că datele cu caracter personal care vă privesc sunt prelucrate de către PHOENIX-IT SRL pe baza consimțământului liber exprimat de dumneavoastră, în secțiunea de înregistrare utilizator și la inițierea unei solicitări. Prin acest consimțământ, sunteți de acord să prelucrăm următoarele date personale:

   • Datele introduse de dvs. sau preluate de la un operator terț de identitate socială (Google sau Facebook) pentru crearea contului de acces;
   • Datele personale conținute în documentele necesare pentru prestarea serviciilor de către Liber Profesioniștii pe care dumneavoastră i-ați selectat;
   • Datele personale introduse de dumneavoastră în aplicațiile Asigno;
   • Alte date personale care rezultă din finalizarea unui serviciu prestat de un Liber Profesionist.

   Vă informăm că, în orice moment, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul privind prelucrarea datelor care vă aparțin, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Retragerea consimțământului se face prin completarea formularului aferent din secțiunea GDPR a www.asigno.ro sau prin transmiterea unui email la security@asigno.ro.

   În această situație datele dumneavoastră personale vor fi șterse din evidența noastră și orice prelucrare a acestora va înceta.

   8.3. SECURITATEA PRELUCRĂRILOR DE DATE PERSONALE

   Vă asigurăm că, pentru prelucrarea datelor personale care vă privesc, PHOENIX-IT SRL a alocat toate resursele necesare și disponibile în vederea implementării unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea acestor date, dintre care amintim:
   • Servicii criptate de conexiune la site;
   • Echipamente de securizare a accesului la rețea;
   • Componente specifice de protecție anti-virus, anti-malware;
   • Aplicarea regulată de actualizări pentru infrastructura software și hardware implicată;
   • Instruirea persoanelor care administrează aplicația cu privire la responsabilitățile și obligațiile pe care le au în vederea asigurării securității adecvate a prelucrărilor de date;
   • Acces restricționat la date;
   • Testare periodică a eficienței măsurilor de securitate aplicate.

   8.4. INFORMAȚII REFERITOARE LA STOCAREA DATELOR PERSONALE

   Toate informațiile personale pe care le trimiteți prin intermediul serviciului Asigno, sunt păstrate pe servere securizate, localizate în data center-ul PHOENIX-IT SRL. Datele introduse de dumneavoastră pot fi accesate de către Liber Profesioniștii selectați pentru a vă oferii serviciile solicitate.
   Durata de stocare a datelor personale care vă privesc este:
   • Pentru datele furnizate de dvs. pentru înregistrarea pe site, datele vor fi păstrate până în momentul în care veți solicita întreruperea serviciului din secțiunea GDPR.
   • Pentru solicitările de servicii din partea Liber Profesioniștilor, durata de păstrare este de 12 luni de la finalizarea serviciului. Termenul a fost ales pentru a pune la dispoziția dumneavoastră o perioadă rezonabilă pentru a putea accesa și a descărca documentele eferente serviciilor prestate de către Liber Profesioniști.

   8.5. CE DREPTURI DE ACCES AVETI

   La solicitarea dumneavoastră transmisă prin email, prin poștă sau prin completarea câmpurilor aferente din secțiunea GDPR a www.asigno.ro, puteți solicita, cu titlu gratuit, următoarele informații sau acțiuni:

   • Dreptul de a fi informat. Dacă doriți și alte informații referitoare la prelucrarea datelor personale, în afara celor precizate aici, vă rugăm să ne transmiteți o solicitare în acest sens.
   • Dreptul de acces la datele care vă privesc, respectiv prin confirmarea prelucrării datelor personale si, după caz, furnizarea de informații referitoare la: categoriile de date prelucrate, scopul prelucrării, posibili destinatari, durata de stocare, interesul legitim, precum și informații referitoare la drepturile dumneavoastră.
   • Dreptul la rectificarea datelor, în situația în care considerați că acestea sunt incorecte sau incomplete (inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare).
   • Dreptul de ștergere (dreptul de a fi uitat), presupune ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate.
   • Dreptul de a restricționa procesarea pentru o perioadă limitată, sens în care trebuie să ne solicitați perioada pentru care vreți să vă fie restricționată prelucrarea datelor dvs., și după caz, motivul acestei solicitări.
   • Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul de a transmite aceste date altui operator.
   • Dreptul la opoziție, respectiv dreptul de a vă opune, în orice moment, la prelucrarea datelor personale care vă privesc. Vă amintim că acest drept poate fi materializat imediat, prin retragerea consimțământului dumneavoastră, potrivit celor menționate în prezentul document. De asemenea, vă informăm că aveți dreptul de a vă opune, în orice moment, la activitățile de marketing direct efectuate de PHOENIX-IT SRL cu datele dumneavoastră personale.
   • Dreptul de nu face parte la un proces decizional individual automatizat, inclusiv prin crearea de profiluri. Vă informăm că PHOENIX-IT SRL nu desfășoară procese decizionale automatizate care să vizeze aspecte personale ale dvs.

   În situația în care considerați ca v-au fost încălcate drepturile legale menționate anterior, vă informăm că aveți dreptul de a vă adresa în instanță sau de a adresa o plângere la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal.

   Pentru orice alte informații în legătură cu exercitarea acestor drepturi, vă rugăm să ne contactați.

   8.6. TRANSMITEREA CĂTRE TERȚI A DATELOR PERSONALE

   Vă informăm că datele cu caracter personal care vă privesc nu sunt transferate către alte state sau către alți destinatari, persoane fizice/sau juridice, cu excepția Liber Profesioniștilor selectați de către dumneavoastră care, pe baza acestor informații, vă pot furniza serviciile solicitate.

   De asemenea, vă informăm că, potrivit obligațiilor legale pe care le avem și când ne este solicitat acest lucru, putem furniza datele dumneavoastră către autorități publice investite cu atribuții specifice (Parchet, Politie, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

   Deși luam masurile necesare pentru a proteja informațiile cu caracter personal pe care ni le furnizați, precizăm că transmiterea de informații prin intermediul rețelei publice Internet nu poate fi garantată drept sigură (există conexiuni de rețea intermediare care nu se află sub controlul nostru, cum ar fi furnizorul local de servicii de comunicație). În consecință, vă rugam să luați în considerare că nu putem garanta securitatea niciunor informații cu caracter personal pe care ni le transmiteți prin intermediul Internetului.

   8.7. COLECTAREA AUTOMATA DE DATE CU CARACTER NON-PERSONAL

   În unele cazuri, este posibil ca PHOENIX-IT SRL să colecteze informații cu caracter non-personal despre utilizatori. Exemple de informații de acest tip sunt: tipul de browser folosit, sistemul de operare al calculatorului folosit și numele domeniului website-ului de unde a fost făcută conexiunea la aplicație.

   În timpul utilizării aplicației PHOENIX-IT SRL va putea stoca anumite informații despre Utilizator. Aceste informații vor fi sub forma unui fișier “Cookie” sau a unui fișier similar. Aceste fișiere “Cookies” ajută PHOENIX-IT SRL să construiască o aplicație care să răspundă cât mai bine intereselor și preferințelor utilizatorilor.

   Cum în cele mai multe browsere de Internet se pot șterge sau bloca fișierele „Cookies” sau se poate primi o atenționare înaintea primirii unui astfel de fișier, PHOENIX-IT SRL recomandă utilizatorilor să consulte instrucțiunile browser-ului pentru a afla mai multe informații despre aceste funcții.

   8.8. ALTE PRECIZĂRI

   Având în vedere evoluția continuă a tehnologiilor folosite în domeniul IT&C, modificarea sau completarea posibilă a prevederilor legislative din domeniu, precum și diversificarea în timp serviciilor oferite în timp de către PHOENIX-IT SRL, ne rezervăm dreptul de a adapta această Politică ori de câte ori va fi cazul. În acest sens, pentru a putea fi la curent cu toate informațiile referitoare la prelucrarea datelor personale care vă privesc, vă recomandăm să consultați periodic acest document.

   8.9. CLAUZE FINALE

   Termenii și condițiile de utilizare reprezintă acordul parților și reglementează folosirea de către utilizatori a aplicației mobile sau web. Accesarea și înscrierea datelor dumneavoastră în această aplicație implică acceptarea expresă și integrală a acestor termeni și condiții.

   <p class="footer-text">TOATE DREPTURILE REZERVATE <script type="text/JavaScript">document.write(new Date().getFullYear())</script><!-- [et_pb_line_break_holder] -->| <a href="https://www.asigno.ro/termeni-si-conditii/" class="footer-text">Termeni și condiții</a></p> <p class="footer-text" style="color:#FFF"><br />Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. <br /> Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați <a href="https://www.fonduri-ue.ro" target="_blank">www.fonduri-ue.ro</a></p>