Competitivi Impreuna

Proiect finantat prin Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020, Axa Prioritară 2

Asigno este rezultatul cercetarii efectuate in cadrul proiectului “CASEBOND” (cod SMIS 115705), finanţat prin Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020, Axa Prioritară 2 “Tehnologia Informației și Comunicației (TIC) pentru o economie digitală competitivă”, Prioritatea de Investiții 2.2. “Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC”, Acțiunea 2.2.1 “Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”

<p class="footer-text">TOATE DREPTURILE REZERVATE <script type="text/JavaScript">document.write(new Date().getFullYear())</script><!-- [et_pb_line_break_holder] -->| <a href="https://www.asigno.ro/termeni-si-conditii/" class="footer-text">Termeni și condiții</a></p> <p class="footer-text" style="color:#FFF"><br />Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. <br /> Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați <a href="https://www.fonduri-ue.ro" target="_blank">www.fonduri-ue.ro</a></p>